info@silalesligonine.lt Registratūra: (8 449) 74 340 Priėmimas: (8 449) 74 208
{ % set post = blogPost.post %}

Konstruktyvus VšĮ Šilalės rajono ligoninės Priėmimo - skubiosios pagalbos skyriaus atstovų ir UAB „Ambulansas“ Šilalės GMP stoties direktorės susitikimas

Sausio 4 dieną, VšĮ Šilalės rajono ligoninėje, įvyko konstruktyvus ir šiltas VšĮ Šilalės rajono ligoninės administracijos, Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus atstovų bei UAB „Ambulansas“ Šilalės GMP stoties direktorės susitikimas. Jame aptarti bendradarbiavimo ir pacientams suteikiamų paslaugų kokybei aktualūs klausimai.
Detalizuoti įstaigų svarbiausi sąlyčio taškai, juk tiek Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus medikai, tiek Greitosios medicinos
pagalbos medikai, stovi pačiose pirmosiose pagalbos žmogui linijose sutrikus jo sveikatai. Šių medikų darnus darbas petys petin, aiški komunikacija, yra būtini siekiant tikslo - žmogaus gyvybės
išsaugojimas.
UAB „Ambulansas“ Šilalės GMP stotis ir VšĮ Šilalės rajono ligoninė yra dvi atskiros įstaigos, iš kurių tiek viena, tiek kita yra be galo svarbios atliekant savo funkcijas. Juk ir kiekvienas atskiras rankos pirštas taip pat yra svarbus, tačiau veikdami kartu, jie sukuria stebuklus.
Nuoširdus ačiū UAB „Ambulansas“ Šilalės GMP stoties direktorei Loretai Kalnikaitei, VšĮ Šilalės rajono ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus vedėjui, gydytojui Lukui Mikelioniui, gydytojai Karolinai Zybartienei bei vyresniajai slaugytojai Laimai
Bernotienei už šį susitikimą, darnų tarpusavio dialogą, kuris pasitarnaus sėkmingam bendradarbiavimui ateityje.
Su geriausiais linkėjimais likti sveikiems.
Pagarbiai
VšĮ Šilalės rajono ligoninės
L.e.p. direktoriaus pavaduotoja

Naujiena paskelpta: 2024-01-05